ดาวน์โหลด Joker Gaming APP

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนดาวน์โหลด IOS

1. สแกน Qrcode เพื่อทำการติดตั้ง

5. เลือก JTECH…

2. เลือก Settings

6. เลือก Trust “JTECH…”

3. เลือก General

7. เลือก Trust

4. เลือก Device Management

8. สามารถเข้าเล่นเกมได้ทันที

ขั้นตอนดาวน์โหลด ANDRIOD

1. สแกน Qrcode เพื่อทำการติดตั้ง

4. เลือก Install

2. เลือก Settings

5. ทำการติดตั้ง

3. เลือก Unknown sources

6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว สามารถเข้าเล่นได้